PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby

Odlehčovací služba je registrovanou sociální službou Domova pro seniory Kladno.
Posláním odlehčovací služby je poskytnutí sociálních pobytových služeb seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které jinak dlouhodobě pečují jiné osoby v jejich domácím prostředí.
Odlehčovací služba je poskytována na dobu nejdéle 1 měsíce s cílem umožnit osobě, která o seniora pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat.
Služba je uzavírána na základě výběru z nabízených činností a služeb, které jsou klientovi poskytovány prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
Služby jsou realizovány se zřetelem na přání a individuální potřeby klienta se snahou o jeho zapojení do společenského dění v domově.
Odlehčovací služba začíná běžet v den podpisu Smlouvy o poskytnutí odlehčovací smlouvy.

Cílová skupina

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace se v Odlehčovací službě poskytují pobytové sociální služby:
• seniorům (ženám a mužům) ve věkové skupině od 60-ti let a výše,
• osobám, které z důvodu svého věku a zdravotního stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby (snížená soběstačnost),
• osobám, které z důvodu svého chronického onemocnění jsou závislí na pomoci jiné osoby (srdeční choroby, mozková mrtvice, rakovina, onemocnění dýchacích cest, cukrovka apod.),
• osobám, které z důvodu svého zdravotního postižení jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Kvalitní službu nemůžeme poskytnout v těchto případech:
• Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá (např. pečovatelská služba, denní stacionář apod.)
• Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (není volné místo)
• zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (z nutnosti hospitalizace)
• pokud má zájemce infekční onemocnění
• zájemce se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy
• pokud je pravděpodobné, že by zájemce z důvodu duševní poruchy mohl závažným způsobem narušovat soužití mezi klienty
• jde-li o osobu závislou na alkoholu či na jiných návykových látkách
• osobě, které byla vypovězena smlouva o poskytování služeb v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle Odlehčovací služby

• umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a tím zajistit péči tak, aby klient nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu.
• maximálně spolupracovat s osobou pečující o klienta a poskytnout v největší možné míře služby, na které je klient zvyklý ve svém domácím prostředí.
• poskytovat ošetřovatelské a sociální služby, podporovat individuálnost zájmů klienta na základě individuálního plánování
• napomáhat soběstačnosti klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v našem Domově ve společnosti svých vrstevníků.
• aktivně komunikovat s rodinou klienta a tím monitorovat přínosy a nedostatky služby
• zavést pravidelné monitorování zájmu o tyto služby v Kladně a okolí

Ubytování

• kapacita 2 lůžka
Vybavení pokojů:
• polohovací lůžka
• noční stolek
• šatní skříň
• stůl
• židle
• klient si po dohodě může pokoj doplnit vlastním drobným vybavením
• každý pokoj má svoji koupelnu s toaletou
• součástí pokojů je signalizace pro přivolání sestry
• na pokojích je možnost připojení k internetu

Ceník odlehčovacích služeb

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda, úklid, praní prádla. V ceně stravování je celodenní strava dle diety čítající snídani, dopolední svačinu, polévku, oběd, odpolední svačinu, večeři, případně 2. večeři. Péče je poskytována dle zvolené varianty.

I. Varianta A – cena 200,- Kč/den
a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití (10 minut/den)
b. pomoc při úkonech osobní hygieny (5 minut/den), pomoc při celkové koupeli (5 minut/den)
c. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den)
d. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby + donáška jídla na pokoj (5 minut/den)
e. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity (1 hodina/den)
f. příprava a podávání léků na pokoj (5 minut/den)

II. Varianta B – cena 320,- Kč/den
a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – namazání a krájení stravy (10 minut/den) donáška čaje (5 minut/den)
b. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (15 minut/den)
c. pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (10 minut/den)
d. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (15 minut/den)
e. pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (20 minut/den)
f. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den)
g. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity (30 minut/den)
h. příprava a podávání léků na pokoj (5 minut/den)
i. hygiena inkontinentního klienta (20 minut/den)
j. asistence 2 osoby při chůzi (15 minut/den)

III. Varianta C – cena 420,- Kč/den
a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájení stravy a krmení + donáška čaje (15 minut/den)
b. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (20 minut/den)
c. pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (15 minut/den)
d. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (20 minut/den)
e. pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (30 minut/den)
f. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den)
g. pomoc při použití WC (10 minut/den)
h. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity (40 minut/den)
i. hygiena inkontinentního klienta (20 minut/den)
j. příprava a podávání léků na pokoj (5 minut/den)
k. asistence 2 osoby při chůzi (15 minut/den)

IV. Varianta D – cena 500,- Kč/den
a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájení stravy (krmení – strava mletá, mix + donáška čaje (20 minut/den)
b. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (35 minut/den)
c. pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (15 minut/den)
d. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (30 minut/den)
e. pomoc při úkonech osobní hygieny + celková koupel (30 minut/den)
f. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den)
g. polohování (30 minut/den)
h. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob + volnočasové aktivity (30 minut/den)
i. příprava a podávání léků na pokoj (5 minut/den)
j. hygiena inkontinentního klienta (20 minut/den)
k. asistence 2 osoby při chůzi (10 minut/den)

Vyúčtování plateb

Úhrada za poskytování odlehčovací sociální služby je placena předem. V případě zkrácení pobytu bude uhrazená částka vrácena dnem ukončení pobytu.
Celková úhrada za pobyt se skládá z úhrady za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní) a z úhrady za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu krát počet dní).
Úhrada za sociální služby:
Ubytování (lůžko/den) – 305,- Kč
Celodenní strava
• normální (snídaně, dopolední svačina, oběd včetně polévky, odpolední svačina, večeře) – 255,- Kč

Péče:
• varianta A – 200,- Kč
• varianta B – 320,- Kč
• varianta C – 420,- Kč
• varianta D – 500,- Kč