Dárcovství

Dámy a pánové, vážení přátelé, máte možnost podpořit Domov pro seniory Kladno (dále jen DSK). A to formou finanční i zakoupením určitého přístroje, nebo pomůcky, to vždy po dohodě s vedením DSK.
Pro DSK je cenným zdrojem podpora přátel a sponzorů. Poskytnuté prostředky používáme pro realizaci některých projektů.
Také respektujeme přání dárců, pokud svůj dar váží na určitý účel. Každý dárce samozřejmě dostává darovací listinu, se všemi zákonnými náležitostmi a může si ji tedy uplatnit v odečtu daní.

Všem sponzorům a dárcům Domov pro seniory Kladno srdečně děkuje za jejich přízeň.

Sociální služby Domova pro seniory Kladno jsou financovány Statutárním městem Kladno a dále prostřednictvím dotace z rozpočtu Středočeského kraje.