Komu jsou naše služby určeny:

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně:

 • především z města Kladna a okolí
 • zejména starším 60ti let
 • kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku, sociální situace nebo zdravotního postižení
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc nebo péči jiné fyzické osoby, a to z důvodu věku nebo zdravotního postižení, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče
 • jejichž stav nevyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení

Jaké služby poskytujeme:

 • ubytování, včetně úklidu, praní a žehlení prádla, a drobných oprav prádla
 • stravování (5x denně)
 • podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péči o zdraví
 • podporu při zařizování běžných záležitostí
 • nabídku aktivizačních činností
 • rehabilitační péči

Kolik se u nás platí:

Stravování (5x denně = snídaně, dopolední svačina, oběd tj. polévka a hlavní chod, odpolední svačina a večeře):

 • běžná strava = 205,- Kč/den

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj = 250,- Kč/den
 • dvoulůžkový pokoj = 210,- Kč/den

Jak zažádat o poskytování sociální služby:

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte sociální pracovnice buď telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Sociální pracovnice s Vámi dohodne osobní setkání, a to v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Sociální pracovnice Vám sdělí:

 • základní informace o sociálních službách Domova pro seniory Kladno
 • jakým způsobem lze podat žádost o poskytnutí sociální služby a její náležitosti
 • informace o úhradě za sociální službu
 • postup při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
 • případně Vám navrhne jinou sociální službu
 • provede zápis z jednání s žadatelem o službu

Jak získáte žádost o poskytnutí sociální služby:

 • při osobním setkání u sociální pracovnice
 • denně od 7:00 hod do 19.00 hod na recepci domova
 • může Vám být na Vaši žádost poslána poštou nebo e-mailem
 • z našich webových stránek, v záložce Dokumenty

Jaké dokumenty ještě k žádosti potřebujete:

 • vyjádření lékaře
 • pokud máte opatrovníka, usnesení či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
 • v případě, že máte omezenou svéprávnost, rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • pokud si přejete, aby za Vás vše potřebné zařídila jiná osoba, plnou moc při zastupování

Vyplněnou Žádost o poskytnutí sociální služby lze doručit do Domova pro seniory Kladno poštou, e-mailem nebo osobně.

Co se bude dále dít s Vaší žádostí:

Přijatá žádost bude posouzena a do 15ti dnů obdržíte písemné vyjádření o jejím zaevidování do evidence žádostí. V případě, že Vaše žádost bude vyhodnocena jako nevyhovující, například bude chybět některý dokument, sociální pracovnice Vás požádá o jeho dodání.

V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, tzn., že nebudete splňovat podmínky k přijetí do Domova pro seniory Kladno, bude Vám zasláno písemné vyrozumění včetně odůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme další informace o možnostech řešení Vaší situace.

Kontakty na sociální pracovnice Domova pro seniory Kladno:

Bc. Hana Cikánová, tel.: 312 242 452, e-mail: hana.cikanova@dskladno.cz

Adéla Čiháková, tel.: 312 242 452, e-mail: adela.cihakova@dskladno.cz