Stravování:

V § 15 v odstavci 2, písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění se uvádí:

Maximální výše úhrady za poskytované sociální služby v domovech pro seniory činí:

Za úkon – poskytnutí stravy

  1. 255 Kč za celodenní stravu
  2. 115 Kč za oběd
    včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Ubytování:

V § 15 odstavec 2, písmeno a) vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve platném znění se uvádí:

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí:

  • 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písmeno a) – ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

Ceny za ubytování v DS Kladno:

Dvoulůžkový pokoj: 265,- Kč

Jednolůžkový pokoj: 305,- Kč