Fakultativní služba je v Domově pro seniory Kladno poskytována za finanční úhradu. Klienti DSK ji mohou, ale nemusí využívat. Fakultativní činnosti jsou nastaveny tak, aby nenahrazovaly běžně dostupné veřejné služby, které si mohou klienti domova v regionu města Kladna zajistit sami.

Fakultativní činnost je:

  1. Činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině
  2. Činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na základní činnosti
  3. Činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení
  4. Činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele
  5. Činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou
  6. Činnost, za níž je klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu na provedení činnosti, tj. bez zisku

Kalkulace je stanovena jen ve výši nákladu, aby nebyl zařízení generován zisk z provozování fakultativní činnosti.

Přehled a ceník fakultativních služeb:

Doprava klienta
Pedikúra
Kadeřnictví
Za používání el. přístrojů (na zajištění platby revizí)

18,- Kč/km
dle sazebníku pedikérky
dle sazebníku kadeřnice
dle sazebníku revizova

Komentář

  1. Přeprava klienta je poskytována služebním vozidlem DSK. Fakultativní činnost je poskytovaná uživatelům služby, kteří nezvládnou přepravu prostřednictvím veřejných dopravních prostředků a vozidel Taxi služby.
  2. Doprovod, pokud jej klient vyžaduje, je zpravidla tvořen klíčovým pracovníkem klienta požadujícího službu nebo jiným pracovníkem DSK.

Úkony péče poskytované klientům:

Pro klienty, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči

130,- Kč/hod. dle vykonaných úkonů podle potřeb klienta v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.